Waarschuwing, regels en eigendom

Waarschuwing, regels en eigendom van en op deze website:

De informatie op deze website dient niet als een te volgen stappenplan om het zelf te leren.

De informatie op deze website dient niet als een vervanging op professioneel advies maar als een informatiebron.

Copyright

Op alle foto’s rust copyright. Voor elk gebruik van foto’s is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de fotograaf.
Bent u geïnteresseerd in foto’s, neem dan contact op met Soesha.

Disclaimer

Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Soesha heeft deze site zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Soesha aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Soesha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites welke niet door Soesha worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Soesha.

Niets van deze electronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenares van de website.