Waarschuwing, regels en eigendom

Waarschuwing, regels en eigendom van en op deze website:

De informatie op deze website dient niet als een te volgen stappenplan om het zelf te leren.

De informatie op deze website dient niet als een vervanging op professioneel advies maar als een informatiebron.

Copyright

Op alle foto’s rust copyright. Voor elk gebruik van foto’s is vooraf schriftelijke toestemming vereist van de fotograaf.
Bent u geïnteresseerd in foto’s, neem dan contact op met Soesha.

Disclaimer

Soesha (Kamer van Koophandel: 27347306), hierna te noemen Soesha, verleent u hierbij toegang tot
https://soesha.nl publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.
Soesha behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te
verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op https://soesha.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een
overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

Soesha spant zich in om de inhoud van https://soesha.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.
Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op https://soesha.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of
aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling
van Soesha.

In het bijzonder zijn alle prijzen op https://soesha.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt
tot stand op basis van dergelijke fouten.Voor op https://soesha.nl opgenomen hyperlinks naar websites of
diensten van derden kan Soesha nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Soesha.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Soesha, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend
recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve
applicaties) van https://soesha.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina
te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.Aan de verstrekte informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
Soesha heeft deze site zorgvuldig samengesteld. Desondanks kan er een fout of een onvolledigheid in voorkomen. Soesha aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Soesha aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites welke niet door Soesha worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site van Soesha.

Niets van deze electronische uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenares van de website.

Privacy

De ingezonden foto’s kunnen anoniem worden gebruikt voor educatieve doeleinden via https://soesha.nl of een van de door Soesha gebruikte sociale media. In het geval van bezwaar, meld het dat duidelijk bij het inzenden van uw foto’s en uw wensen zullen worden gerespecteerd.

Alle persoonlijke gegevens bij mailcontact opgegeven worden enkel gebruikt voor het tussen Soesha en consument onderling afgesproken doel. Wanneer dit doel bereikt is worden deze gegevens vernietigd.